O projektu

Naziv projekta

Ulaganje u strojeve s računalnim numeričkim upravljanjem (CNC), kodni broj KK.08.2.1.14.0059

Poziv za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava “Razvoj poduzetništva u Gradu kninu”, referentna oznaka: KK.08.2.1.14

Kratki opis projekta

Projekt se sastoji od tri aktivnosti: aktivnosti kupnje CNC stroja, aktivnosti upravljanja projektom, te aktivnosti promidžbe i vidljivosti. 

Projektne aktivnosti omogućiti će jačanje konkurentnosti tvrtke Magnolia development na tržištu, te povećati broj zaposlenika/ica

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Projekt ima za cilj jačanje konkurentnosti poduzeća i pozicioniranje na tržištu. Kupnjom CNC stroja:

Skip to content